SFDR REGELING

Sustainable Finance Disclosure RegulationGedrasgregels inzake transparantie over duurzaamheisrisico bij belegging, mogelijke ongunstige effecten op duurzaamheid van belegging, informatie over rendement.


Actueel hebben wij nog geen strategie en nemen derhalve neutrale houding aan gezien het allemaal nog erg nieuw is, er onvoldoende aanbod is en een regelegevend kader voor tussenpersonen nog niet compleet is.