Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.


Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35,

tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as www.ombudsman.as.